top of page

Kvalitets- och miljöpolicy

Ekopacks kvalitets och miljöpolicy bygger på enkla och väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner mellan våra kunder, leverantörer och Ekopack.

Det är därför Ekopacks kvalitets och miljöpolicy att genom lyhördhet för våra kunders önskemål, skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på miljövänliga produkter till rätt pris och med rätt kvalité. Ekopacks kvalitetsledningssystem är sedan 3e oktober 2006 certifierat enligt standarden för ISO 9001:2008


Detta innebär att Ekopack skall sträva efter att:

  • i våra anbud erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard, så att kunden får bästa möjliga produkt för priset.    

  • att i största möjliga mån bara arbeta med leverantörer och samarbetsparters som har en väl utarbetad kvalitets och miljöpolicy och/eller innehar gällande certifieringar enligt ISO standard.    

  • ha ett bra och nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet. 

  • vi samt våra leverantörer och samarbetsparters ska uppfylla kraven i gällande miljölagar och förordningar.     

  • vi ska ha en öppen attityd i miljö- och kvalitetsfrågor samt efter största förmåga påverka leverantörer och entreprenörer för att minska miljöpåverkan. 

  • genom ständiga förbättringar skall vi utveckla vårt miljö- och kvalitetsarbete. 

  • att med hjälp av egenkontroll säkerställa att vår kvalitets och miljöpolicy efterlevs på ett komplett och felfritt sätt. 

  • ställa krav på leverantörer och samarbetspartners.

bottom of page